ไสยศาสตร์สมัยโบราณ ผงวิเศษ 5 ประการ มนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์

12/09/2018 Admin

ผงวิเศษ 5 ประการ ไสยศาสตร์สมัยโบราณ มนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์

การเรียนไสยศาสตร์สมัยโบราณต้องมีวิธีการหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการท่องจำ เสกเป่า หัดอ่านหัดเขียน โดยอาศัยคัมภีร์โบราณที่สืบทอดผ่านกันมา เรียกว่า มูลกัจจายน์ มูลกัจจายน์เป็นการรังสรรค์ ตำราสมัยโบราณ ของไทย มีเค้าโครงมาจากตำราสายพระมหาสังกัจจายน์เมื่อครั้งพุทธกาล กุลบุตรชายไทยเมื่อวัยครบบวชได้เล่าเรียนเขียนอ่าน และเรียนรู้วิชาการท่องจำหนังสือ รวมทั้งการเสกเป่าหาวิชาคุ้มครองตัวเอง และการครองเรือนใช้ชีวิต

การเขียนผง เป็นกรมวิธีการขั้นต้นในการเรียนเวทย์มนต์คาถาเลยว่าได้ โดยต้องเริ่มต้นทำผงก่อนการปั้นเป็นแท่งดินสอ และการเขียนอักขระบนกระดาน ส่วนกระดานที่ใช้มาตั้งตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกว่า กระดานชัย หรือ กระดานครุ เกิดจากการเอาต้นมะละกอไปแช่น้ำจนเน่า แล้วนำไปแผ่ออกเป็นแผ่น พอกลงรัก ขัดจนเรียบ บางครั้งเมื่อออกศึกสามารถม้วนไปได้ ในการออกทำศึกสงคราม หากเป็นอินเดียจะใช้กระดาษชนวน เป็นแผ่นหิน โดยผู้เรียนต้องผ่านการครอบครู เพื่อให้สามารถจัดสร้างจัดทำได้

การทำผงพุทธคุณนั้น ต้องอาศัยทั้งความจำ มือเขียน ปากท่อง เป็นการใช้สมาธิเป็นอย่างสูง เพื่อให้เกิดความชำนาญและฝึกฝนสมาธิ การกระทำทุกวัน ทำให้เกิดความขลังมากขึ้น

ผงวิเศษ 5 ประการ ไสยศาสตร์สมัยโบราณ มนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์

ผงพุทธคุณที่มีชื่อเรียกทั่วไป ประกอบด้วย 5 ประการ หลักคือ ผงอิธะเจ ผงปถมัง ผงมหาราช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิสิงเห ผงวิเศษทั้ง 5 อย่างนี้ ไม่ได้เกิดมาจากการมาสร้างทีละครั้ง หรือนำมารวมกันทั้งหมด แต่เกิดจากการนำผงเริ่มต้นมาจัดทำไปทีละขั้นตอน จนได้ผง 5 อย่างออกมา เริ่มต้นในการทำผงต้องทำดินสอขึ้นมาก่อน โดยการทำดินสออาศัยของหลายอย่างมาผสม เช่น

ดินโป่ง  7 โป่ง,ดินท่า 7 ท่า, ดินเสาหลักเมือง 7 หลักเมือง, ขี้เถ้าไส้เทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถ, ดอกกาหลง, ยอดสวาท,  ยอดรกซ้อน, ขี้ไคลเสมา, ขี้ไคลประตูวัง, ขี้ไคลเสาตะลุงช้างเผือก, ราชพฤกษ์, ชัยพฤกษ์, พลูร่วมใจ, พลูสองหาง, กระแจะตะนาว น้ำมันเจ็ดรส และดินสอพอง

จากนั้นนำมาผสมกัน ป่นละเอียดเจือน้ำ ปั้นเป็นแท่งดินสอ นี่คือขั้นตอนแรกสุดในการทำดินสอ จากนั้น เมื่อจะเริ่มเขียนผงจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำการเขียนผง มักกระทำในพระอุโบสถเตรียมเครื่องสักการะหน้าพระประธาน กล่าวคาถาอัญเชิญครูประกาศอัฐเชิญเทพยดา ทำประสะน้ำมนต์พรมตัว เรียกอักขระเข้าตัว และอัญเชิญครุเข้าตัว เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์

Tags : , , , , , , , , , , ,
Leave Comment