เรียนรู้ลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ (ภาค 2)

27/02/2019 Admin

 

การตั้งเป้าหมายไม่จำเป็นต้องวางเป้าหมายระยะไกลเสมอไปก็ได้ เราอาจเลือกวางเป้าหมายหลายๆ

เป้าหมายของวันนี้ เดือนนี้ หรือปีนี้ก็ได้ การวางเป้าหมายระยะสั้นๆ แบบนี้จะช่วยให้เรามีการประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลา เช่นเมื่อครบปีก็ย้อนหลับมาประเมินตัวเองว่าปีที่ผ่านมาเราทำอะไรได้ตามเป้าหมายบ้าง และอะไรยังทำไม่ได้เพราะอะไร

ซึ่งเมื่อมีการประเมินตัวเองแล้ว เราก็ถือโอกาสเปลี่ยนแปลงปรับปรุ่งตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายใยปีต่อไปได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้หากผลการประเมินออกมาว่าเราทำได้ตามเป้าหมายแล้ว ก็จะทำให้เรามีความสุข แล้วอยากจะตั้งอีกเรื่อยๆแต่หากไม่สำเร็จก็ต้องลองตั้งใหม่ เดี๋ยวก็สำเร็จเอง อย่าลืมว่า “เป้าหมายมีไหวพุ่งชน”

 

 

 

Tags : , , , , , ,
Leave Comment