เขาสามร้อยยอด สถานที่มีเรื่องเล่า สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

21/09/2018 Admin

เขาสามร้อยยอด สถานที่มีเรื่องเล่า สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เขตอำเภอปราณบุรี และ อำเภอกุยบุรี มีพื้นที่ประมาณ 61,300 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2509 ซึ้งเป็นอุทยานชายทะเลแห่งแรกของไทย ประกอบด้วย ภูเขาหินปูน ที่ราบริมชายฝั่งทะเล และเกาะ 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสัตกูด เกาะโครำ เกาะนมสาว เกาะระวิง และเกาะระวาง

เขาสามร้อยยอด สถานที่มีเรื่องเล่า สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

ที่มาของชื่อ เขาสามร้อยยอด นั้นมีตำนานเล่าว่า บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และมีเกาะใหญ่น้อยจำนวนมาก ครั้งหนึ่งมีเรือสำเภาจีนอับปาง มีคนบนเรือรอดชีวิต 300 คน จึงไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ ทำให้มีการเรียกบริเวณนั้นว่า “เกาะสามร้อยยอด”

เขาสามร้อยยอด สถานที่มีเรื่องเล่า สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่อมาเพี้ยนเป็น “สามร้อยยอด” โดยบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของนกจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ภายในอุทยานมีสถานที่ที่มีชื่อเดียวกับอุทยาน คือ “ทุ่งสามร้อยยอด” เป็นทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจาก เทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของนกและปลาน้ำจืดนานาชนิด

 

Tags : , , , , , , , ,
Leave Comment