ขั้นตอนการถอนเงิน

วิธีการแจ้งถอน กับ 123HOT
ขั้นตอนที่ 1
1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า
*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

2.กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก /ถอนเงิน

 

3.เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 โอนเงินเข้าธนาคาร  เลือกธนาคารของลูกค้า
3.2 จำนวนเงินที่ต้องการถอน ใส่จำนวนที่ต้องการถอน
3.3 ชื่อบัญชีอ ใส่ชื่อบัญชีของลูกค้า
3.4 เลขที่บัญชี ใส่เลขที่บัญชีของลูกค้า
3.5 ทำการถอน กดเพื่อยืนยันการทำรายการถอน