โปรโมชั่นสมัครใหม่

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 5%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 5% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส   5% = 50 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,050 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 5,000 บาท ได้รับโบนัส   5% = 250 บาท รวมยอดเงินเป็น 5,250 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 10,000 บาท ได้รับโบนัส 5% = 500 บาท รวมยอดเงินเป็น 10,500 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 500 บาท)

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 1 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 5,000 บาท รับโบนัส 5% รวมยอดงิน 5,250 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5,250 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 10%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 10% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 10% = 100 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,100 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 10,000 บาท ได้รับโบนัส 10% = 1,000 บาท รวมยอดเงินเป็น 11,000 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 15,000 บาท ได้รับโบนัส 10% = 1,000 บาท รวมยอดเงินเป็น 16,000 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 3 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 15,000 บาท รับโบนัส 10% รวมยอดงิน 16,000 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 48,000 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่รับโบนัส 20%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัสทันที 20% ของยอดฝากครั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 20% = 200 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,200บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 2,000 บาท ได้รับโบนัส 20% = 400 บาท รวมยอดเงินเป็น 2,400 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 5,000 บาท ได้รับโบนัส 20% = 1,000 บาท รวมยอดเงินเป็น 6,000 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

** สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 10 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 5,000 บาท รับโบนัส 20% รวมยอดงิน 6,000 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 60,000 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่ 300 บาท รับโบนัสเพิ่ม 100 บาท
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ 300 ขั้นไป รับโบนัสเพิ่มอีก 100 บาท
–> ในการฝากเงินเข้ามาสมัครสมาชิก จะต้องฝากเงินตั้งแต่ 300 บาทขั้นไป ถึงจะได้รับโบนัส 100 บาท (ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ หากท่านฝากเงินเข้ามาตั้งแต่ 300 บาทขั้นไป หรือฝากเงินเข้ามามากว่านั้น ก็จะเพิ่มเครดิตให้แค่ 100 บาทเท่านั้น)
ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 300 บาท ได้รับโบนัส 100 บาท รวมยอดเงินเป็น 400 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 500 บาท ได้รับโบนัส 100 บาท รวมยอดเงินเป็น 600 บาท

**สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 1 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 300 บาท รับโบนัส 100 บาท รวมยอดงิน 400 บาท
จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 400 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
*** โปรโมชั่นนี้จำกัดการ Turnover เฉพาะ บอลและกีฬาเท่านั้น
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *

 

โปรโมชั่น สมัครใหม่ 1,000 บาท รับโบนัสเพิ่ม 300 บาท
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่นจาก casahot98
สมัครสมาชิกใหม่ 1,000 ขั้นไป รับโบนัสเพิ่มอีก 300 บาท
–> ในการฝากเงินเข้ามาสมัครสมาชิก จะต้องฝากเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขั้นไป ถึงจะได้รับโบนัส 300 บาท (ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ หากท่านฝากเงินเข้ามาตั้งแต่ 1,000 บาทขั้นไป หรือฝากเงินเข้ามามากว่านั้น ก็จะเพิ่มเครดิตให้แค่ 300 บาทเท่านั้น)
ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส 300 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,300 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 2,000 บาท ได้รับโบนัส 300 บาท รวมยอดเงินเป็น 2,300 บาท

**สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
** กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 1 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 1,000 บาท รับโบนัส 300 บาท รวมยอดงิน 1,300 บาท
จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,300 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
*** โปรโมชั่นนี้จำกัดการ Turnover เฉพาะ บอลและกีฬาเท่านั้น
** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *